Z ostatniej chwili

Oświadczenie dotyczące zgromadzeń 16 czerwca

2019-06-19 15:27:04 informacje
img

Oświadczenie dotyczące zgromadzeń zorganizowanych 16 czerwca wydał Urząd Miasta Częstochowy. Oto jego treść.

W poniższym oświadczeniu wracamy do problemu zgromadzeń, które odbyły się w niedzielę w centrum Częstochowy, w tym II Marszu Równości. Powodem publikacji tego oświadczenia jest fakt, że przekaz dotyczący zgłoszenia, organizacji i zabezpieczenia tych zgromadzeń stał się przedmiotem wielu medialnych manipulacji. 

16 czerwca odbył się II Marsz Równości w Częstochowie. Było to zgromadzenie, którego organizatorzy skorzystali z przysługujących im w Konstytucji RP i ustawie o zgromadzeniach praw.

Wcześniej zgłoszenie tego Marszu, a następnie zgłoszenia dotyczące innych zgromadzeń zostały przez Urząd Miasta zarejestrowane według kolejności zgłoszeń. Organizatorzy zgłoszonych później kolidujących zgromadzeń zostali powiadomieni o konieczności zmiany miejsca lub czasu swoich demonstracji.  

Nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, do czego przyczyniły się też nie zawsze odpowiedzialne wpisy osób „podgrzewających” nastroje przed Marszem Równości w mediach społecznościowych.

Podziękowania należą się jednak tym wszystkim uczestnikom niedzielnych zgromadzeń, którzy - bez względu na prezentowany światopogląd - potrafili manifestować swoje racje z elementarnym szacunkiem dla drugiego człowieka. Bez słownej napaści i używania mowy nienawiści.

Incydenty, do jakich niestety doszło w trakcie Marszu Równości, związane m.in. z obrażaniem demonstrujących ludzi, a także zabezpieczającej zgromadzenia Policji, świadczą, że nie wszyscy jeszcze rozumieją sens konstytucyjnych praw i wolności oraz respektują zasady społecznego współżycia.

Fakt, że w Częstochowie wspomniane prawa i wolności zostały uszanowane, a legalne zgromadzenia mogły się odbyć, to duża zasługa służb mundurowych, zwłaszcza Policji współdziałającej ze Strażą Miejską. Ich praca dała możliwość pokojowego i bezpiecznego manifestowania poglądów różnym grupom osób. Duże słowa uznania należą się członkom policyjnego Zespołu Antykonfliktowego, który skutecznie mediował z osobami próbującymi zakłócić porządek w czasie trwania zgromadzeń.

Nie jest prawdą, co tendencyjnie sugerowały niektóre środki przekazu oraz osoby komentujące wydarzenie w mediach społecznościowych, że uczestnicy Marszu Równości mieli wkroczyć na teren znajdujący się pod opieką klasztoru na Jasnej Górze. Zgłoszenie dotyczące tego zgromadzenia zakładało rozpoczęcie Marszu w górnej części alei Sienkiewicza, przemarsz ulicami miasta, a następnie powrót i rozwiązanie marszu ponownie w alei Sienkiewicza. Taka trasa, ograniczona wyłącznie do ogólnodostępnych terenów miejskich, została 16 czerwca zrealizowana, z zachowaniem autonomii uroczystości religijnych odbywających się pod szczytem jasnogórskim. Zgłoszenie zgromadzenia zakładającego naruszenie tej autonomii nie zostałoby przez Urząd Miasta przyjęte.

Urząd Miasta Częstochowy zapewnia, że w pełni szanuje uczucia religijne mieszkańców i pielgrzymów, ale nie może ograniczać swobód obywatelskich ludzi, którzy chcą korzystać ze swoich konstytucyjnych, gwarantowanych ustawowo praw - w przestrzeni miejskiej.

Częstochowa jest miastem, w którym zasady wolności, równości i tolerancji oraz zapisy Konstytucji RP są respektowane.

Jako miasto polskie, a zarazem europejskie Częstochowa musi być miejscem otwartym i przyjaznym ludziom różnych wyznań, kultur i przekonań.

Nie zamierza poddawać się też w dalszej walce z mową nienawiści oraz działaniami dążącymi do wykluczania z życia publicznego jakichkolwiek grup społecznych czy środowiskowych. 

 

Rzecznik prasowy UM Częstochowy
Włodzimierz Tutaj

 

 

Page generated in 0.0316 seconds.