Z ostatniej chwili

Otwarcie punktu kancelaryjnego

2020-03-31 09:24:40 informacje
img

Punkt kancelaryjny uruchomiono w budynku Urzędu Miasta w poniedziałek  30 marca. Będzie umożliwiał mieszkańcom załatwienie spraw poprzez korespondencję papierową - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Punkt kancelaryjny będzie czynny w godzinach 9.00-14.00.
Mający pilne sprawy urzędowe w toku proszeni są - tak jak do tej pory - o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę. Szczegółowe informacje dotyczące składania korespondencji dostępne są również w Poradniku Interesanta na stronie www.czestochowa.pl
Uwaga – punkt nie będzie przyjmował wniosków o wydanie dowodu osobistego bądź dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdów. W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl
Punkt nie będzię obsługiwał również spraw z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Wszelkie sprawy z tym związane są załatwiane wg zasad zawartych na stronie:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13683
Oferty przetargowe można składać nadal za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście - w siedzibie zamawiającego, czyli Urzędzie Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.
By złożyć ofertę, należy powiadomić portiera za pomocą dzwonka. W przypadku problemów ze złożeniem oferty UM podaje pomocniczo numer telefonu do Biura Obsługi Interesanta: 34 370 72 50 w celu bezpośredniego odebrania ofert przez pracownika Biura Obsługi Interesanta UM.
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, obecnie preferowane jest przekazywanie korespondencji do urzędu poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl, SEKAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0132 seconds.