Z ostatniej chwili

PKN Orlen ze zgodą na przejęcie Ruchu

2020-06-03 12:23:42 informacje
img

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie spółki Ruch przez PKN Orlen.
Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.
Wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o zgodę na przejęcie spółki Ruch wpłynął do UOKiK 8 kwietnia. Transakcja ma polegać na nabyciu akcji w kapitale zakładowym Ruchu i tym samym przejęciu kontroli nad spółką.
Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży detalicznej prasy i artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). W przypadku grupy PKN Orlen sprzedaż realizowana jest poprzez sieć sklepów przy stacjach paliw, natomiast Ruch sprzedaje prasę i inne produkty w kioskach i salonikach prasowych.
Ze względu na różne modele sprzedaży i odmienność misji zakupowych realizowanych w ich punktach sprzedaży, przedsiębiorców nie można uznać za bezpośrednich konkurentów. Nie ulega również wątpliwości, że po przejęciu Ruchu Orlen nadal będzie się spotykał z konkurencją innych sprzedawców prasy i AKCU - argumentuje UOKiK.
- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Dlatego wydałem zgodę na koncentrację. Decyzja jest ważna przez dwa lata – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Ze względu na wysokie łączne obroty uczestników koncentracji sprawa trafiła pierwotnie do Komisji Europejskiej. Jednak KE, po uwzględnieniu wniosku PKN Orlen i stanowiska prezesa UOKiK uznała, że to polski urząd  ma najlepszą wiedzę i doświadczenie do zajęcia się sprawą.
Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. 

Page generated in 0.0139 seconds.