Z ostatniej chwili

Pełnoletni konkurs o historii regionu

2019-03-25 13:03:27 informacje
img

18. edycję Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” popodsumowano w Ratuszu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W konkursie, jak co roku, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i regionu. Celami rywalizacji były: propagowanie wśród młodzieży wiedzy o dziejach miasta i regionu, poznanie zabytków architektury terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Polaków, ukazanie przemian administracyjnych Częstochowy i regionu oraz poznanie herbów miast i ośrodków gminnych obecnego powiatu częstochowskiego.
Tematyka konkursu to 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Organizatorkami konkursu były  Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 15, a także Muzeum Częstochowskie oraz Archiwum Państwowe w Częstochowie.
Konkurs składał się z trzech etapów. Do pierwszego zgłosiło się 144 uczniów z 21 szkół podstawowych Częstochowy i powiatu. Był to test pisemny, który odbył się 19 października 2018 r. w szkołach, które zgłosiły się do udziału w nim.
Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe:
- kategoria I - uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych
- kategoria II - uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjów.
Drugi etap konkursu, część pisemna, został przeprowadzony 14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy. Wzięło w nim udział 77 uczniów z 21 szkół, którzy przebrnęli kwalifikacje. 
Do trzeciego etapu (finału), awansowało 21 uczniów z największą ilością punktów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach organizowanych przez pracowników Działu Historii Muzeum Częstochowskiego oraz pracownika Archiwum Państwowego w Częstochowie. W pierwszej części uczniowie analizowali dokumenty z okresu II wojny światowej zgromadzone w Archiwum Państwowym w Częstochowie. W drugiej  zapoznawali się z muzealiami zgromadzonymi w zbiorach Muzeum Częstochowskiego (monety, banknoty, medale, odznaczenia, wyposażenie wojskowe: mundury, hełmy oraz broń). Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do finału konkursu, w którym zadaniem było m.in. rozpoznanie oraz opis awersu i rewersu numizmatów związanych z II wojną światową. Uczniowie mogli zapoznać się również z elementami wyposażenia wojskowego oraz z historią żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, którzy walczyli we wrześniu 1939 r. na przedpolach Częstochowy i w pasie granicznym. Dużą atrakcją była możliwość kontaktu z bronią palną z okresu II wojny światowej.
Trzeci etap konkursu, składający się z dwóch części: pisemnej i ustnej, został przeprowadzony 8 marca z udziałem 21 finalistów.
Zwyciężyli:
- w kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV – VI - uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 21
- w kategorii Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII i III klasa Gimnazjum (ex aequo): uczeń ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Częstochowie.

Page generated in 0.0347 seconds.