Z ostatniej chwili

Pielgrzymka Ludzi Pracy - plan zabezpieczenia

2019-09-12 11:14:43 informacje
img

14 i 15 września odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy. Tak jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.

 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć – telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 370 22 70.

2. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.

3. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

4. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 15 września od godz. 9.00 do zakończenia uroczystości zapewni karetkę S/P zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.

5. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

 

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ – PASAŻ BISKUPA BAREŁY

 

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR

- parking Rynek Wieluński:    

- parking ul. Oleńki:

 

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

• ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

• ul. Kubiny,

• ul. gen. W. Sikorskiego (na przeciwko KMPSP).

 

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 14 września zostanie ustawionych 9 przenośnych kabin WC oraz 5 umywalek:

• od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) – 6 kabin, 3 umywalki,

• przy Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 3 kabiny, 2 umywalki,

 

Straż Miejska zapewni drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu z Policją zapewnią bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

 

Policja i Straż Miejska zapewnia bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach zgodnie z planem operacyjnym Policji.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu od 14 września zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów.

 

Dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania dostępne w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.

 

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana.

 

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:

• telefony: 34 378 51 01 (102); fax 34 378 51 03

 

Stanowisko Kierowania Policji:

• telefony: 34 369 12 41;

 

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

• telefony: 997, 34 369 12 55, fax.: 34 369 12 44;

 

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego: p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Rafał Kusal.

Page generated in 0.0538 seconds.