Z ostatniej chwili

Pielgrzymki przed 26 sierpnia - zabezpieczenie ze strony miasta

2022-08-25 14:00:08 informacje
img

Jak zawsze w przypadku większego zgromadzenia pątników miasto przygotowało plan zabezpieczenia nadchodzącej uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ) przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15:  34 370 21 70,  34 370 22 70
- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3:  34 370 26 40,  34 370 26 41

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego zapewni:
- 25 sierpnia – karetkę S/P (specjalistyczną/podstawową) stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10 oraz pomoc medyczną podczas przejścia Procesji Maryjnej z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę od godz. 17.15 do zakończenia
- 26 sierpnia –  dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły od godz. 10.00 do zakończenia uroczystości
Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

Droga ewakuacji medycznej – Pasaż Biskupa Bareły

MIEJSCA PARKINGOWE MZD:
Miejski Zarząd Dróg przygotuje parkingi na potrzeby wzmożonego ruchu pielgrzymkowego oraz będzie pełnić dyżury na parkingach przy ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy Lisiniec) i przy ul. Kubiny.

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA
W dniach 23-26 sierpnia łącznie 17 przenośnych kabin WC z umywalkami stanie w poniższych lokalizacjach:
• na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) –  2 kabiny,
• na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 2 kabiny,
• na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny,
• na parkingu przy ul. Sikorskiego – 1 kabina,
• od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) – 6 kabin,
• na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 4 kabiny.
Punkty czerpania wody pitnej będą uruchomione w następujących lokalizacjach:
a) 1 pkt – ul. Sikorskiego,
a) 1 pkt – ul. 7 Kamienic,
b) 1 pkt – Rynek Wieluński,
c) 2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,
d) 1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na Pasaż Biskupa Bareły,
e) 1 pkt – Park Wypoczynkowy Lisiniec,
f) 1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową.

ZADANIA SŁUŻB I STRAŻY

Straż Miejska w dniach 23-26 sierpnia zapewni drożność Pasażu Biskupa Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja patroli jest uzgodniona z Komendą Miejską Policji.

Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian tej organizacji w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2022 r. O ustawieniu zapór przy ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – telefony 34 378 51 01 (02); fax.  34 378 51 03
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji – telefony: 997, 47 858 1255, 47 858 1266, 47 858 1997

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.