Z ostatniej chwili

Pikieta pod Sądami

2019-03-11 10:50:13 informacje
img

Pikieta popierająca stanowisko sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie wyboru nowych sędziów dziś, w poniedziałek 11 marca odbędzie się przed budynkami sądów przy ul. Dąbrowskiego. Początek o godz. 18.00.

Na obsadzenie czekają dwa etaty sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i jeden w Myszkowie. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie nie zaopiniowało na razie kandydatur sędziów do Sądów Rejonowych w Częstochowie i Myszkowie, którzy zgłosili się do konkursu. Jest też zdania, że prezes SO powinien powstrzymać się od wysłania kandydatur na sędziów w sądach rejonowych w Częstochowie i Myszkowie „organowi wykonującemu zadania Krajowej Rady Sądownictwa” - w związku z wątpliwościami związanymi z procesem wyłaniania sędziowskich członków tej Rady. Oczekuje się wydania rozstrzygnięcia co do wspomnianych wątpliwości przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Page generated in 0.0299 seconds.