Z ostatniej chwili

Płacimy podatki od nieruchomości

2021-02-01 15:07:49 informacje
img

Rozpoczęła się akcja wymiarowa – dostarczanie decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2021 rok. Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje podatkowe otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości, ale podatek trzeba zapłacić tylko jeden – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku decyzje podatkowe doręczane są częstochowiankom i częstochowianom za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka polecona.

Urząd apeluje: prosimy nie przyjmować żadnych przesyłek od osób podających się za pracowników Urzędu Miasta, a w przypadku takiej sytuacji dzwonić pod nr 34 370 74 34.

Decyzje podatkowe – jako odrębną przesyłkę – otrzymują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w każdej decyzji, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zapłata podatku przez jednego z nich, lub kilku – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W przypadku wpłat podatku proporcjonalnie do posiadanych udziałów podział kwoty podatku leży w gestii współwłaścicieli.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.

 

Na decyzjach podatkowych znajduje się indywidualny numer rachunku bankowego w Banku Handlowym S.A. (Citi Handlowy). Wpłat można dokonać:

-bezprowizyjnie w kasie Banku zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13,

-we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju,

-kartą płatniczą na stanowisku „D” Biura Obsługi Interesantów.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0155 seconds.