Z ostatniej chwili

Plan budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych

2020-09-09 15:53:20 informacje
img

Do końca czerwca 2021 roku ma powstać w Częstochowie 30 stacji ładowania samochodów elektrycznych, a w kolejnym etapie – do końca przyszłego roku – jeszcze 21. Zbuduje je Tauron Dystrybucja, czyli lokalny dostarczyciel energii. Sprzyjająca powietrzu elektromobilność, a więc i upowszechnianie samochodów na prąd,  jest częścią częstochowskiej strategii zrównoważonego rozwoju - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na władze samorządowe związane z rozwojem tego obszaru obowiązki, takie jak opracowanie i uchwalenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja. Miasto natomiast poniesie wyłącznie koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania.

Opracowując plan budowy stacji ładowania, dokonano uzgodnień z częstochowskim oddziałem Tauron Dystrybucja S.A., Miejskim Zarządem Dróg i Transportu oraz Biurem Inżyniera Ruchu i Miejską Pracownią Urbanistyczno-Planistyczną UM. Działania związane z planem koordynuje zespół Inżyniera Miejskiego w ramach Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

Lokalizacje stacji uzgodniono, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne czy parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Projekt planu – zgodnie z wymogami ustawy – poddano konsultacjom, podczas których nie zgłoszono żadnych uwag. Następnie przekazano go spółce Tauron Dystrybucja SA, a ta uzgodniła projekt i przygotowała program przyłączeń ogólnodostępnych stacji ładowania. Jego warunki miasto zaakceptowało, a po dodatkowej korespondencji z Ministerstwem Aktywów Państwowych, uzgodniło też  ostateczne terminy sfinalizowania planu budowy stacji, możliwe do realizacji przez operatora.

Tak więc I etap ma objąć realizację 30 stacji z 62 punktami ładowania i zakończyć się do 30 czerwca 2021 r. W II etapie, z terminem realizacji do 31 grudnia 2021 r., powstanie 21 stacji z 44 punktami ładowania. Łącznie do końca przyszłego roku powinno powstać więc w Częstochowie 106 stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW.

Obecnie w mieście jest 18 takich stacji (o mocy od 22 do 100 kW), spełniających określone normy, zlokalizowanych przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, na stacjach paliw Orlen przy ul. Warszawskiej i św. Barbary, przy hotelu Ibis, a także przy ul. Sosabowskiego i Bugajskiej (sieć GreenWay). W Częstochowie zarejestrowane są obecnie 104 samochody elektryczne.   

Page generated in 0.0154 seconds.