Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia Pielgrzymki Ludzi Pracy

2020-09-17 12:43:27 informacje
img

XXXVIII Pielgrzymka Ludzi Pracy odbędzie się 19 i 20 września. Tak jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pątników, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.

I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Pacjent (pielgrzym) z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

Pacjent (pielgrzym) bez podejrzenia koronawirusa trafia do MSZ przy ul. Bony 1/3.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370-21-70, (34) 370-22-70

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34) 370-26-41.

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko- pielęgniarskiej, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2.

Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni 20 września od godz. 9:00 do zakończenia mszy św. karetkę zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.

W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych osób. Na miejsce izolacji zostały wyznaczone:

- Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie

- pomieszczenia na Jasnej Górze

Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ - PASAŻ BISKUPA BAREŁY

II MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR oraz MZDiT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

- ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

- ul. Kubiny.

III ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

19 września (od godzin rannych) zostanie ustawionych 8 przenośnych kabin WC z umywalkami:

- od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 5 kabin,

- na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 3 kabiny,

IV ZADANIA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY

- Straż Miejska w dniach 19-20 września zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja Patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

- Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2020 r. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

- Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od dnia 19 września br. zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów.

- Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

Dyżurny MPCZK 19-20 września br.

telefony: (34)378-51-01 (102); fax (34)378-51-03

Page generated in 0.0147 seconds.