Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia pielgrzymki rolników

2019-08-28 12:53:05 informacje
img

Jak co roku, w związku z Ogólnopolskimi Uroczystościami Dożynkowymi na Jasnej Górze, 31 sierpnia i 1 września dotrze do Częstochowy pielgrzymka rolników. Miasto, jak zawsze, przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe oraz drogi ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 i w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 34 370 22 70

- telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3: 34 370 26 40,  34 370-26-41

1. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej.

2. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

3. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego zapewni 1 września od godz. 10.00 do zakończenia uroczystości: dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

4. Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661 868 810.

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR

- parking Rynek Wieluński

-  parking ul. Oleńki

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

- ul. ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

- ul. Kubiny,

- ul. gen. W. Sikorskiego (na przeciwko KMPSP).

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 30 sierpnia zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC oraz 9 umywalek:

• na placu Biegańskiego od strony ul. Kilińskiego – 4 kabiny, 2 umywalki

• na Placu Biegańskiego od strony ul. Dąbrowskiego – 4 kabiny, 2 umywalki

• od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) - 6 kabin, 3 umywalki

• na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 4 kabiny, 2 umywalki

Straż Miejska w dniach 31 sierpnia - 1 września zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnią bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2019.  O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Policja i Straż Miejska zapewnia bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach, zgodnie z planem operacyjnym Policji.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu od 30 sierpnia zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów.

Dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania:

1. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (31 sierpnia - 1 września): Dyspozytor Służby Interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu

2. Sygnalizacja świetlna: „Drog-Bud”, Lubojenka, ul. Prosta 88/90

3. Zmiany organizacji ruchu w rejonie Podjasnogórskim: Dyspozytor Służby interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu

4. Oświetlenie dróg: P.W. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Galicki, Pogotowie Zakładu Energetycznego – tel. 991

5. Oczyszczanie miasta: Firma SUEZ

6. Obsługa odwodnienia:  „ON-Serwice” Sp. z o.o.

7. Bieżące utrzymanie dróg: BITUM Sp. z o.o., „Drog-Bud”,  Lubojenka ul. Prosta 88/90

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:

- telefony: 34 3785101 (102); fax 34 378103

Stanowisko Kierowania Policji

- telefony: 34 369 12 41;

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

- telefony: 997,  34 3691255,  34 3691266, fax:  34 3691244

Punkt informacyjny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

- telefony: 609910 960

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego: p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy Rafał Kusal

 

Fot. Leszek Pilichowski / Biuro  Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0298 seconds.