Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia pielgrzymki

2019-08-05 10:57:11 informacje
img

Już za kilka dni rozpocznie się największy w Częstochowie szczyt pielgrzymkowy, związany z obchodami Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak co roku, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji. Plan obowiązuje do 15 sierpnia.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15, ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

• 09.08 – 13.08 – od 8:00 do 21:00

• 14.08 – całodobowo

• 15.08 –  od 8:00 do zakończenia uroczystości

- telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 370 22 70

- telefon do izby przyjęć MSZ, ul. Królowej Bony 1/3: 34 370 26 40, 370 26 41

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.

Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 13 – 15 sierpnia zapewni:

* 13 sierpnia, od 12:00 do 18:00 – karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza,

* 14 sierpnia:

- od 09:00 – zabezpieczenie wejścia pielgrzymek – karetkę S/P stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10,

- od 12:00 przy Szczycie Jasnogórskim – pogotowie ratunkowe zabezpieczy do zakończenia uroczystości ok. godziny 22:00, jedną karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza.

*15 sierpnia, od godz. 8:00 do zakończenia uroczystości:

- jedną karetkę S/P zlokalizowaną w al. Sienkiewicza,

- jedną karetkę S/P zlokalizowaną w Pasażu Biskupa Bareły.

Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

 

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

 

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR

- parking Rynek Wieluński,    

- parking ul. Oleńki.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

 - ul. ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),

 - ul. Kubiny,

 - ul. gen. W. Sikorskiego (naprzeciwko KMPSP).

 

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Przedsiębiorstwa zabezpieczające poszczególne sektory miasta są dostępne w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Od 9 sierpnia ustawione zostaną 42 przenośne kabiny WC oraz 20 umywalek:

- na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 10 kabin wraz z 5 umywalkami,

- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 3 kabiny wraz z 1 umywalką,

- przy Kościele pw. św. Jana z Dukli przy ul. Mirowskiej 51/59 - 4 kabiny wraz z 2 umywalkami,

- na terenie IV LO im. Henryka Sienkiewicza (lewa strona Liceum przy ogrodzeniu) – 3 kabiny wraz z 1 umywalką,

- na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny wraz z 1 umywalką,

- na parkingu przy ul. Sikorskiego - 2 kabiny wraz z 1 umywalką,

- od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) - 12 kabin wraz z 6 umywalkami,

- na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 6 kabin wraz z 3 umywalkami.

Punkty czerpania wody pitnej będą uruchomione od 5 sierpnia w następujących miejscach:

1 pkt – ul. Sikorskiego,

1 pkt – ul. 7 Kamienic,

1 pkt – Rynek Wieluński,

2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,

1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły,

1 pkt – park wypoczynkowy Lisiniec,

1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową,

1 pkt – ul. Morenowa (od 10.08 – 15.08).

Niezależnie od ww. punktów w ciągu Alei NMP będą działające zdroje uliczne czynne przez cały okres pielgrzymkowy.

 

Straż Miejska od 9 do 15 sierpnia zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

 

Policja i Straż Miejska zapewnia bezpieczeństwo pielgrzymom na trasach wejścia oraz uroczystościach zgodnie z planem operacyjnym Policji oraz otrzymanym wykazem wejścia pieszych pielgrzymek na teren miasta Częstochowy.

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od 1 sierpnia zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów oraz na drogach przemarszu.

 

Dyżury firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg, czystości, odwodnienia i oznakowania:

1. Utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (14 - 15 sierpnia) - Dyspozytor Służby Interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu

2. Sygnalizacja świetlna (14 - 15 sierpnia.) - „Drog – Bud” Lubojenka ul. Prosta 88/90

3. Zmiany organizacji ruchu w rejonie podjasnogórskim (14 - 15 sierpnia.) - Dyspozytor Służby interwencyjnej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu

4. Oświetlenie dróg (14 - 15 sierpnia) - P.W. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Galicki, Pogotowie Zakładu Energetycznego

5. Oczyszczanie miasta (14 - 15 sierpnia) - Firma SUEZ

6. Obsługa odwodnienia (14 - 15 sierpnia) - „ON-Serwice” Sp. z o.o

7. Bieżące utrzymanie dróg (14 - 15 sierpnia) - BITUM Sp. z o.o. oraz „Drog – Bud” Lubojenka ul. Prosta 88/90

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

 

Miejsko–Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie: telefony: 34 378 51 01 (102); fax 34 378 51 03

    

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 14-15 sierpnia: telefony: 997,  34 369 12 55,  34 369 12 66, fax:  34 369 12 44

 

Koordynator zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego: p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy – Rafał Kusal.   

 

Page generated in 0.0469 seconds.