Z ostatniej chwili

Plan zagospodarowania do wglądu

2022-08-18 11:19:57 informacje
img

Do 9 września został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Miejscowy plan dotyczy obszaru w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, w rejonie ulic Głównej, Tatrzańskiej i Warownej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52 od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także w zakładce na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy. 

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 7 września o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13). 

Uwagi do ustaleń przyjętych w planie można składać do 4 października

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0158 seconds.