Z ostatniej chwili

Plebiscyt Absolwent XXI wieku – ostatnie dni zgłoszeń kandydatów!

2018-09-27 10:48:17 informacje
img

Już od października będzie można wziąć udział w głosowaniu online plebiscytu „Absolwent XXI wieku”. Dziesiątki kandydatów będą się ubiegać o tytuł w sześciu kategoriach: sport, nauka, kultura, polityka, działalność społeczna i biznes. Jeszcze do końca września można zgłaszać uczestników.
To pierwszy taki plebiscyt o zasięgu wojewódzkim. Poszukiwane są ciekawe osobowości, które prężnie działają w swoich miastach, rozwijają się w swoich pasjach i biznesie. Projekt ma na celu promocję aktywnych zawodowo i społecznie osób oraz ich uczelni macierzystych. Jest to też okazja do wsparcia fundacji „Dziecięce Marzenia”.
Do tytułu „Absolwenta XXI wieku” mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli jedną z wyższych szkół na terenie województwa śląskiego po roku 1999. Udział w plebiscycie jest bezpłatny, od uczestników wymagana jest jedynie zgoda na przetwarzanie danych i materiałów na ich temat. Do końca września aktywny jest formularz zgłoszeniowy: https://www.aplikuj.pl/absolwent/zgloszenie który może wypełnić sam kandydat, lub inna osoba za jego zgodą.
Do listy dołączają wybitne osobowości i lokalni działacze, artyści i sportowcy. To świetna okazja do promowania swojej działalności, uczelni, a przy okazji wsparcia słusznej sprawy – na etapie głosowania organizator z własnych środków przekaże 1 zł za każdy głos oddany w plebiscycie.
Warto zajrzeć na stronę plebiscytu i poznać szczegóły akcji: https://www.aplikuj.pl/absolwent. Głosowanie online coraz bliżej, więc to ostatnia szansa, by zgłaszać swoich kandydatów!
Plebiscyt „Absolwent XXI wieku” na najciekawszych absolwentów z województwa śląskiego służy wyłonieniu najbardziej zasłużonych absolwentów, którzy ukończyli wyższe uczelnie na terenie województwa po roku 1999. Organizatorzy szukają postaci, które aktywnie działają w różnych sferach życia społecznego: osób ze świata polityki, administracji, sportu, nauki i kultury. Chcą przedstawić niezwykłe losy karier absolwentów i historie ich sukcesów, by w ten sposób inspirować środowiska lokalne oraz społeczność akademicką. Plebiscyt ma na celu promowanie wyższych uczelni oraz wybitnych osób, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego swojego regionu. 
Akcja ma charakter niekomercyjny, a udział w niej jest bezpłatny – zarówno dla kandydatów, jak i głosujących, uczelni oraz patronów. 
Plebiscyt Absolwent XXI wieku przebiega w trzech etapach:
- od 1 lipca do 30 września 2018 – czas zgłaszania kandydatów
- od 1 października do 30 listopada 2018 – głosowanie online
- 10 grudnia 2018 – ogłoszenie wyników
Kandydata może za jego zgodą zgłosić każdy, kto poprawnie wypełni formularz na stronie: https://www.aplikuj.pl/absolwent/zgloszenie. Zgłosić uczestnictwo może również sam kandydat bądź jego uczelnia. Tytuł Absolwenta XXI wieku przyznawany będzie w sześciu kategoriach.
Oprócz promocji szkolnictwa wyższego i sylwetek absolwentów, uczestnicząc w akcji, przyczyniamy się do wsparcia fundacji „Dziecięce Marzenia” z Bielska-Białej (Organizacja Pożytku Publicznego KRS:0000006734). Organizatorzy zobowiązali się do przekazania 1 zł na konto fundacji za każdy głos oddany w konkursie.

Page generated in 0.0259 seconds.