Z ostatniej chwili

Po sesji Rady Powiatu

2018-04-03 12:08:41 informacje
img

Najbardziej ożywiona dyskusja podczas XXIX sesji Rady Powiatu (29 marca) towarzyszyła dyskusji na temat kredytu bankowego w wysokości 5 mln zł, który władze powiatu zamierzają zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - informuje Grażyna Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Zarówno starosta Krzysztof Smela, jak i skarbnik powiatu Krzysztof Toczko szczegółowo odpowiadali na pytania radnych i wyjaśniali im powody, dla których zaciągnięcie kredytu jest wskazane. Jednym z nich jest gwałtowny wzrost kosztów materiałów i robocizny, w wyniku czego najtańsze oferty zgłaszane do przetargów znacznie przewyższają zakładane wcześniej kosztorysy. Ostatecznie tylko dwoje radnych zagłosowało przeciwko kredytowi, co oznacza, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty ww. kredytu, zostanie uruchomione postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia banku. Kredyt będzie spłacany w latach 2019 - 2023.
Większość uchwał przewidzianych w porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie. Wyjątkiem były głosowania w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 - 2027. W tych głosowaniach oddano po 4 głosy przeciw.
Na sesji radni wysłuchali także informacji o tegorocznych wyborach samorządowych przedstawionej przez dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Tomasza Doruchowskiego oraz informacji Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2017 r.
Uroczystym akcentem XXIX sesji Rady Powiatu było wręczenie Honorowej Odznaki Primus in Agendo (Pierwszy w działaniu) Alicji Grzegorczyk - dyrektor prowadzonego przez powiat częstochowski Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Aktu dekoracji dokonał senator RP Ryszard Majer, który przedstawił radnym uzasadnienie tego wyróżnienia i pogratulował odznaczonej. Do gratulacji dołączyli się także członkowie Zarządu Powiatu na czele ze starostą Krzysztofem Smelą oraz radni powiatowi.

Page generated in 0.0629 seconds.