Z ostatniej chwili

Podatki od nieruchomości

2019-01-25 15:16:53 informacje
img

Rozpoczęła się akcja wymiarowa – dostarczanie decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2019 r. Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje podatkowe otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości, ale podatek trzeba zapłacić tylko jeden - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Decyzje podatkowe – jako odrębną przesyłkę – otrzymują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w każdej decyzji, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zapłata podatku przez jednego z nich, lub kilku (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W przypadku wpłat podatku proporcjonalnie do posiadanych udziałów, podział kwoty podatku leży w gestii współwłaścicieli.
Decyzje podatkowe doręczają pracownicy Urzędu Miasta bezpośrednio na adres zamieszkania.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.
Na decyzjach podatkowych znajduje się indywidualny numer rachunku bankowego w Banku Handlowym S.A (Citi Handlowy). Wpłat można dokonać:
- bezprowizyjnie w kasie Banku zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13,
- we wszystkich placówkach pocztowych w całym kraju,
- kasie automatycznej (tzw. wpłatomacie) w budynkach Urzędu przy ul. Waszyngtona 5 oraz przy ul. Śląskiej 11/13,
- kartą płatniczą na stanowisku „D” Biura Obsługi Interesantów.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0314 seconds.