Z ostatniej chwili

Dostępny lekarz - mamy stypendystów

2020-11-17 15:19:46 informacje
img

Kinga Gradzik, Natalia Oleksik i Bartosz Orlikowski to kolejna trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych, która podpisała z Miastem umowy stypendialne w ramach programu „Dostępny Lekarz”. Po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Miejski program powstał z troski o bezpieczeństwo zdrowotne częstochowianek i częstochowian, by łagodzić problem braków kadrowych. Ma zachęcić młodych lekarzy do pozostania na dłużej w naszym mieście. W ubiegłym roku pierwsza trójka stypendystów programu „Dostępny Lekarz”, spełniając warunki, uzyskała stypendium i zobowiązała się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym przez nie krócej niż 3 lata. Teraz kolejne trzy osoby podpisały umowę z Miastem.

Przypomnijmy, że miasto przyznaje stypendium studentom VI roku studiów kierunku lekarskiego zobowiązującym się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Student czy studentka zobowiązują się to zrobić po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. Stypendium (2 tys. zł. brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.

Stypendium przyznaje się osobie, której średnia ocen za poprzedni rok akademicki jest nie mniejsza niż 3,5 oraz w przypadku: zaliczenia w terminie  V roku studiów tj. do 30 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, a także z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Program „Dostępny Lekarz” składa się z trzech elementów (modułów). Pierwszy to stypendia, które właśnie - po zakończeniu naboru - otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych. Drugi element programu – „Mieszkanie w Częstochowie dla lekarza” – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci moduł to „Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”, przewiduje m.in. refundację podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, jak również innych szkoleń mających wpływ na jakość usług medycznych (w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0151 seconds.