Z ostatniej chwili

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością

2020-10-19 13:50:02 informacje
img

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”. Ilość miejsc jest ograniczona - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Realizacja projektu zacznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji uczestnika: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 •  -studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 •  -osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • - osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • - osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • - nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Oferta projektu zawiera:

 •  -wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • - wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • - sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • - trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie zależeć od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • - Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • - Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • - Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM, DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać na stronie:

https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

oraz kontaktując się z biurem: Fundacja Znajdź Pomoc, al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska, e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl, tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Projekt realizowany jest w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość finansowana to niemal 961 tys. zł.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0133 seconds.