Z ostatniej chwili

Podpisano umowę na odwodnienie Północy

2019-09-03 10:20:06 informacje
img

Po odwonieniu Kiedrzyna i Grabówki kolej na część dzielnicy Północ. Oprócz kanalizacji deszczowej inwestycja obejmie m.in.rozbudowę ul. św. Brata Alberta. Wczoraj, w poniedziałek 2 września podpisano umowę z wykonawcą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Początek prac planowany jest jeszcze w tym roku, ale zasadniczy etap to rok przyszły. Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu to ponad 12, 5 mln zł brutto.

Zakres zadania obejmie m.in.: budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych), budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego).

Umowę, w obecności dziennikarzy, podpisali w imieniu MZDIT p.o. dyrektora Piotr Grzybowski i jego zastępca Piotr Kurkowski, a w imieniu wykonawcy - wyłonionej w postępowaniu przetargowym firmy Drog–Bud - jej prezes zarządu Tomasz Kędzior i członek zarządu Sebastian Nowak.  

Przebudowa czeka więc trzy ulice – Lawendową, Hiacyntową (na ich końcach  powstaną zbiorniki chłonno-odparowujące) oraz odcinek ul. św. Brata Alberta, od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego.

- Staraliśmy się wielokrotnie o dofinansowanie przebudowy ul. św. Alberta, to inwestycja bardzo ważna dla dzielnicy, postulowana od dawna przez mieszkanki i mieszkańców oraz naszych radnych – mówił tuż przed podpisaniem dokumentów prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym razem się udało, pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie drogowym zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Piesi będą poruszać się jednostronnymi chodnikami o szerokości 2 m. Aby ułatwić im przekraczanie jezdni na skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca akumulacji pieszych, gdzie krawężnik będzie maksymalnie obniżony. Powstanie kanalizacja deszczowa, która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysięgnikami i oprawami LED. W skład kanału technologicznego wejdą studnie SKR, kanalizacja pierwotna jednootworowa, rura światłowodowa oraz mikrokanalizacja. Roboty obejmą też przebudowę sieci elektroenergetycznych.

W pasie drogowym ul. Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, szeroki na 2 m chodnik (od strony południowej), 6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą podrzędną oraz dwa przejścia dla pieszych. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną też przyłącza do posesji w obrębie pasa drogowego. Zaprojektowano również otwarty zbiornik chłonno-odparowujący o głębokości 2,2 m i pojemności czynnej prawie 1 200 m³. Prace na ul. Hiacyntowej obejmą też budowę nowego kanału technologicznego ze studniami oraz sieci oświetlenia.

Na ul. św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m – na jednym z łuków będzie się poszerzać. Zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkową, asfaltową drogę rowerową, szeroką na 2 m (po stronie południowo-wschodniej). Powstaną 73 zjazdy, dwa przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, a także skrzyżowania trzywylotowe z ulicami podrzędnymi oraz czterowylotowe z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową. Odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej – z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego – zaplanowano w całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie oświetlenie; planuje się też przebudowę odcinka linii napowietrznej. Całości dopełni nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.

Całość inwestycji ma zostać wykonana do końca maja 2021 r.

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu- 12.581.331,75 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane – 4.297.091,22 zł i koszty niekwalifikowane – 8.284 240,53 zł brutto.

Samorząd myśli o odwodnieniu miasta w sposób kompleksowy. Jeżeli pojawią się możliwości finansowe w planach są jeszcze Wyczerpy i okolice ulicy Bugajskiej.

Latem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z odwodnieniem Grabówki obejmujące m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika. Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie. Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się w kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.

Z kolei w sierpniu tego roku zakończono inwestycję w Kiedrzynie - wybudowano odwodnienie na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu - do ul. Sucharskiego i Ludowej. W ramach zadania m.in. wybudowano długi na ponad 100 m rów otwarty, zbiornik chłonno-odparowujący o powierzchni ok. 1 ha, kolektor deszczowy (rów otwarty od zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolektor deszczowy (kanał zamknięty od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponadto przebudowano: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną oraz istniejące przyłącza energetyczne. Zbudowano też drogi technologiczne, wokół zbiornika odwodnieniowego pojawiły się nowe drzewa. Koszt sfinalizowanego zadania to 13,3 mln zł, z czego ponad 11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie trzy strategiczne inwestycje odwodnieniowe w mieście – Grabówka, Kiedrzyn oraz Północ – to zadania wartości 50 mln zł (koszty wraz z częściami drogowymi inwestycji).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0293 seconds.