Z ostatniej chwili

Polscy Nobliści patronami SP 15

2020-03-30 12:00:08 informacje
img

Na ostatniej sesji częstochowscy radni podjęli uchwałę, która nadaje imię Polskich Noblistów szkole przy ul. Wirażowej 8 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej nr 15 imienia Polskich Noblistów zwrócili się wspólnie rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.
- Wybierając imię Polskich Noblistów, społeczność szkolna pragnie oddać hołd
Polakom i patriotom, którzy rozsławili imię Ojczyzny na całym świecie. Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk poprzez swoją działalność popularyzowali Polskę poza granicami naszego kraju, zdobywając jedną z najważniejszych nagród na świecie – uzasadniali swoją decyzję wnioskodawcy. - Wykorzystując swą sławę i międzynarodowy prestiż, nobliści zwracali wielokrotnie uwagę światowej opinii na problemy, z jakimi borykało się państwo polskie i jego mieszkańcy. Ludzie ci, odznaczający się nadzwyczajną umysłowością i niezwykłymi umiejętnościami, stali się wzorem do naśladowania i wyznacznikiem celów dla przyszłych pokoleń. Wybór takiego imienia dla szkoły świadczy o podążaniu całej jej społeczności za najlepszymi.
Uchwała w sprawie w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 15 nie powoduje skutków finansowych. Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Page generated in 0.0142 seconds.