Z ostatniej chwili

Polski Produkt Przyszłości

2019-09-30 14:53:45 informacje
img

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizują XXII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Kandydatów możnazgłaszać do 3 października.

W konkursie mogą wziąć udział instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty:

-doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,

-wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

-produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

-produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

-wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

W każdej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Zwycięzcy otrzymają statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, natomiast wyróżnieni - 25 tys. zł.

Laureaci konkursu uzyskają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości.

Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów.

 

Przewidziane są także nagrody specjalne za:

-produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),

-produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),

-produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.parp.gov.pl/konkursppp

Page generated in 0.0289 seconds.