Z ostatniej chwili

Pomoc bezdomnym – w nocy dostarczano ciepłe posiłki i odzież do miejsc niemieszkalnych

2021-01-18 12:17:22 informacje
img

W weekend Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował akcję pomocy doraźnej bezdomnym przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych. To działania realizowane w każdym sezonie zimowym przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

W nocy z 16 na 17 stycznia i z 17 na 18 stycznia temperatury spadły mocno poniżej zera, dlatego przeprowadzono kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – m.in. pustostanów, altan, wiat (zgodnie z opracowaną wcześniej przez streetworkerów mapą miejsc niemieszkalnych). Przebywającym w nich bezdomnym oferowano gorącą zupę, pieczywo i herbatę, a także koce, kołdry i śpiwory i ciepłą odzież tj. kurtki, spodnie, szaliki, czapki, swetry przygotowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Fundację Chrześcijańską Adullam.

Akcja została przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, osoby bezdomne zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji.

Działania zorganizowało Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Były koordynowane przez MOPS w Częstochowie. Posiłki przygotowała Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ich dostarczaniem zajmował się patrol częstochowskiej Straży Miejskiej oraz streetworkerzy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE”.

Łącznie podczas dwóch dni akcji odwiedzono 61 miejsc niemieszkalnych, w których zastano 46 osób, wydano łącznie 68 posiłków. Bezdomni byli również informowani o formach wsparcia oraz możliwości otrzymania skierowania do placówki dla osób bezdomnych i skorzystania z pobytu w ogrzewalni. 

Jeśli niskie temperatury w nocy będą nadal się utrzymywać, akcja będzie kontynuowana.

Miejsca niemieszkalne na terenie miasta są monitorowane codziennie, nie tylko podczas mrozów, przez streetworkerów Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE”, pomocy udzielają także pracownicy socjalni oraz inni członkowie partnerstwa lokalnego.

Prowadzący akcję proszą mieszkanki i mieszkańców Częstochowy o zwracanie bacznej uwagi na sytuację wszystkich osób, którym mogą zimą zagrażać niskie temperatury – szczególnie bezdomnym, starszym i samotnym.

W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Warto pamiętać również i o numerze do Straży Miejskiej – tel. 986 i MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

Działa także całodobowa infolinia uruchomiona przez Śląski Urząd Wojewódzki. Łącząc się bezpłatnie z numerem 987, można uzyskać informacje dotyczącą wsparcia osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego, w zakresie noclegu i wyżywienia.

Foto: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”oraz Fundacja Chrześcijańska Adullam

Page generated in 0.0187 seconds.