Z ostatniej chwili

Pomoc dla niepełnosprawnych: wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

2019-09-25 12:28:53 informacje
img

Do 10 października osoby z niepełnosprawnością mogą składać w MOPS wnioski o dofinansowanie z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dodatkowe środki można w tym roku uzyskać za elektroniczne złożenie wniosku - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Dofinansowanie obejmuje koszty edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nabór dotyczy wniosków dla II Modułu programu „Aktywny samorząd”.

W tym roku pierwszy raz wprowadzono możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Każdy, kto skorzysta z platformy SOW,  ma szansę otrzymać dofinansowanie o 800 zł większe w porównaniu do tych, którzy będą składać wnioski w wersji papierowej.

Kto może się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie może się ubiegać osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku po raz pierwszy wnioski mogą być składane elektronicznie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy – SOW.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy SOW, dofinansowanie kosztów nauki może być zwiększone o kwotę w wysokości do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

-zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl

-posiadać adres poczty elektronicznej,

-posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap  

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej w siedzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością (al. Niepodległości 20/22, pokój numer 18, 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19)

Terminy przyjmowania wniosków

od 23 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd”

http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/osoby-niepelnosprawne-2/dofinansowanie-kosztow-nauki-na-poziomie-wyzszym/

www.pfron.org.pl

Page generated in 0.0267 seconds.