Z ostatniej chwili

Pomoc miasta dla przedsiębiorców

2020-03-25 13:40:30 informacje
img

Częstochowa proponuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy płacą lokalne podatki i opłaty, wynajmują lokal od miasta lub dzierżawią miejską działkę. To ulgi możliwe w ramach obecnych regulacji prawnych dla firm mających problemy z powodu zagrożenia koronawirusem - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Wielu przedsiębiorców i wiele firm przeżywa bardzo trudny okres, związany z wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami dla działalności gospodarczej, spowodowanymi najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie – epidemii.
W związku z problemami występującymi w czasie zagrożenia koronawirusem władze miasta informują, że w zakresie opłat czynszowych za lokale użytkowe wynajmowane od miasta, możliwe będą na wniosek przedsiębiorcy odroczenia i ulgi, stosowane w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz możliwości prawnych. Analogiczna sytuacja dotyczy dzierżaw gruntów miejskich przez przedsiębiorców.
Jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na:
-odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
-odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej,
-umorzenie w całości lub części odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
-w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ubieganie się o umorzenie zaległości podatkowych;  taka decyzja może być podjęta po analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy w okresie stanu epidemii.
Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane na wniosek przedsiębiorcy, w oparciu o indywidualną ocenę i realizowane zgodnie z prawnymi ramami pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Prezydent Częstochowy zwrócił się do władz państwowych o ustawowe wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Podobny zapis powinien dotyczyć odstąpienia od ustalania i pobierania opłaty prolongacyjnej w tym okresie. Stosowne zapisy w Ordynacji podatkowej dawałyby jednoznaczną podstawę prawną do stosowania takich rozwiązań przez samorządy.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0157 seconds.