Z ostatniej chwili

Pomoc prawna wznowiona

2020-03-26 12:11:08 informacje
img

Od czwartku 26 marca ponownie można  skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą się odbywały w sposób zdalny - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 26 marca 2020 r. wznowiona została działalność Punktów NPP i NPO w Częstochowie w nowej formule.
Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa porady udzielane są przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zgłoszenia w celu uzyskania porady:
- w sposób elektroniczny:
należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc, wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl.
W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.
- tradycyjną pocztą:
wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie według wzoru zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl. W ten sposób przygotowane pismo należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY,
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa
z dopiskiem: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu należy zadzwonić pod numer telefonu 34 37 07 201, podając przy zapisie imię, nazwisko, numer telefonu.
W wyznaczonym terminie, przed udzieleniem porady, będą Państwo zobowiązani złożyć ustnie przez telefon treść oświadczenia oraz zapewnienie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania porady udzielanej ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego.
Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata / radcę prawnego / doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłoki, a następnie odesłana na adres mailowy.
Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty dostępne bezpośrednio pod adresem:
https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71510/nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.