Z ostatniej chwili

Ponad milion złotych na środki walki z koronawirusem

2020-03-31 10:53:20 informacje
img

7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji trafią do miejskiego szpitala, a 300 specjalistycznych kombinezonów do pogotowia ratunkowego. To m.in. efekt przesunięcia miliona złotych w budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa związaną z epidemią, na co podczas ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Autopoprawkę do uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie miasta zgłosił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
- Obawiamy się, że pieniądze, które miesiąc temu przeznaczyliśmy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz środki z rezerwy kryzysowej, mogą być niewystarczające – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.- Zagrożenie obecnie rośnie. Nasze służby medyczne będą potrzebować więcej środków ochrony osobistej, a szpital sprzętu, w tym m.in. respiratorów.
Miasto jest zmuszone zwiększyć środki na najpotrzebniejsze zakupy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Dlatego milion złotych z budżetu zostanie przeznaczony na wydatki bieżące, w tym środki ochrony osobistej, materiały i wyposażenie dla jednostek i służb miejskich, biorących udział w walce z koronawirusem, a także miejskiego szpitala i stacji pogotowia. Środki pochodzą ze zwolnienia środków z poręczenia kredytów. Szpital i pogotowie otrzymają też kupiony ze środków miejskich sprzęt ratujący życie częstochowiankom i częstochowianom.
Dotychczas Częstochowa w związku z zagrożeniem koronawirusem, pomimo składanych wniosków, nie otrzymała wsparcia z administracji rządowej szczebla wojewódzkiego. W swoich odpowiedziach wojewoda tłumaczy, że nie ma na razie możliwości przekazania dla samorządu środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji i kieruje w tej sprawie wnioski do ministerstwa. 
- Nie mamy również pozytywnej wiadomości co do możliwości otrzymania obecnie dotacji celowych z budżetu państwa na rzecz naszego miasta, jakie zapewniają nam zapisy art. 31 ust 2 ustawy z 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z otrzymanej tydzień temu informacji, Wojewoda Śląski występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jedynie o środki finansowe na wykonywanie zadań wynikających z poleceń, jakie wydał bezpośrednio jednostkom samorządu terytorialnego – tłumaczy Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy. - Dlatego wydatki na walkę z koronawirusem musimy, póki co, realizować ze środków własnych miasta, w tym rezerwy kryzysowej.
Wydział dokonał zakupów materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przez służby podległe Prezydentowi Miasta na łączną kwotę 243 tys. zł. Z tego we wtorek z rezerwy kryzysowej na zakup asortymentu niezbędnego do zabezpieczenia działania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej przekazano 34 tys. zł, a  dla potrzeb Straży Miejskiej - 24 tys. zł. W sprzęt i środki ochrony (w tym m.in. maseczki, rękawiczki, płyny) wyposażono też MOPS oraz strażaków z częstochowskich jednostek OSP.
- W dalszym ciągu będziemy realizować zakupy z tego źródła – już w poniedziałek planujemy przesunąć kolejne środki z rezerwy kryzysowej w łącznej kwocie 197.000 zł – dodaje  Rafał Kusal.
Dodatkowy 1 mln złotych na wydatki bieżące zostanie przeznaczony m.in. na zakup 300 kombinezonów izolacyjnych KOM-1 (350 zł za sztukę, łącznie ponad 100 tys. zł) dla Stacji Pogotowia Ratunkowego (na razie odebrano od producenta 100 sztuk) oraz sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji (ok. 20 tys. zł) dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Ponadto Miejski Szpital Zespolony, w ramach przyznanej wcześniej dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy (na sprzęt i remonty w wysokości 1 mln zł), kupuje 4 respiratory - w tym 1 stacjonarny wraz z osprzętem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 3 transportowe wraz z osprzętem dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego. Ich koszt to prawie 264 tys. zł.
Planowany jest też pilny zakup 3 kolejnych respiratorów wraz z osprzętem (koszt ok. 180 tys. zł) dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego ze środków pozostających w dyspozycji Wydziału Zarządu Kryzysowego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.   
W najbliższym czasie szpital zyska więc w sumie 7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji, a pogotowie - docelowo 300 specjalistycznych kombinezonów. Stacja Pogotowia zamierza też kupić w najbliższym czasie nową karetkę i respirator.
Na ostatniej sesji Rada Miasta na wniosek prezydenta przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2019 r. Wynik szpitala zamknął się, głównie z uwagi na niedoszacowany przez NFZ kontrakt, stratą blisko 15,2 mln zł, z czego miasto będzie zobowiązane pokryć w 2020 roku ze swego budżetu ponad 10,2 mln zł. Ponad 3 mln ma trafić do szpitala już na początku kwietnia. Przyjęcie sprawozdania było niezbędne, aby miejski szpital, jako niezbędny element systemu opieki zdrowotnej w mieście i subregionie, mógł dalej bez przeszkód funkcjonować.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0136 seconds.