Z ostatniej chwili

Postaw na rodzinę

2021-06-16 13:19:29 informacje
img

Częstochowa kolejny raz współrealizuje ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”, służącą budowaniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz kształtowaniu postaw prorodzinnych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W ramach kampanii zaplanowano m.in.:

- rozdawanie ulotek, plakatów, i opasek odblaskowych,

- udostępnienie broszur „Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć” z informacjami o alkoholu, jego działaniu na organizm oraz innych uzależnieniach (opracowane są prostym językiem, w przyjaznej formie, co pozwoli odbiorcom sprawdzić, czy ich picie jest bezpieczne oraz znaleźć wsparcie dla osób z problemem alkoholowym); w broszurze wyjaśniono, czym jest płodowy zespół alkoholowy, obalono mity na temat picia w czasie pandemii oraz ukazano zagrożenia,

- przekazanie materiałów poświęconych koronawirusowi,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego,

- udzielanie wsparcia ofiarom przemocy domowej (NGO, punkty konsultacyjno-wspierające, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej),

- realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (NGO, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi),

- działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez realizację zadań zleconych w otwartych konkursach ofert.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym pandemia COVID-19 zmienia realia życia codziennego rodziny, często borykającej się z problemem izolacji, narażonej na kryzysy psychiczne i przemoc domową. Negatywne emocje między małżonkami przenoszone są na dzieci, które poza sytuacją izolacji dodatkowo negatywnie wpływają na ich psychikę.

W ekspertyzie przeprowadzonej na zlecenie PARPA „Profilaktyka na czas epidemii. Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działa w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19”, wskazano na trudną sytuację dzieci i młodzieży w czasie pandemii oraz trudności rodziców w radzeniu sobie z wypełnianiem roli wychowawczej, ponieważ sami doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi zadaniami i rolami życiowymi. Zwrócono uwagę, że w krótkim okresie dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, natomiast w długim – do wzrostu zachowań ryzykownych, w tym nadużywania substancji psychoaktywnych, przemocy i innych uzależnień.

Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Rodzina jest wspólnotą osób, które kształtują sposób myślenia, przeżywania oraz zachowania się jednostki. Jest przestrzenią, w której dziecko zostaje wprowadzone w normy życia społecznego, dzięki czemu kształtuje się jego osobowość. Kiedy więzi wewnątrz rodziny są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. „Postaw na rodzinę!” proponuje mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny. Treści zawarte w kampanii oparte są na rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strategii rozwijania umiejętności wychowawczych - jednej z najskuteczniejszych.

Z powodu zagrożenia koronawirusem rodziny spędzają ze sobą obecnie więcej czasu. To niepowtarzalna szansa, by uzdrowić kulejące relacje albo wzmocnić dobre. Część rodziców nie wie, jak wrócić do szczerych rozmów z dzieckiem, po dłuższym okresie braku bycia na bieżąco. Także dzieci mogą początkowo czuć opór, by się otworzyć. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest kampania „Postaw na rodzinę!”. W ulotkach zawarto informacje, jak miło spędzać ze sobą czas (także gdy wszystko wróci już do normalności). Materiały zachęcają dzieci do pomagania rodzicom i uczą, jak ze sobą rozmawiać. W kampanii wspierany jest pozytywny obraz rodziny, bo to skuteczna metoda chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami.

W związku z trwającą jeszcze pandemią, realizacja wszystkich zadań odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Page generated in 0.0167 seconds.