Z ostatniej chwili

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - nabór wniosków

2020-04-07 07:47:12 informacje
img

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu rozpoczął nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Zapomoga jest nową formą pomocy dla przedsiębiorców z związku z pojawieniem się pandemii.
Pożyczkę w wysokości 5 tys. zł będzie można przeznaczyć m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS czy pokrycie kosztów wynajmu lokalu. 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że  przez trzy miesiące od dnia udzielenia nie zmniejszy on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
O udzielenie niskoprocentowej pożyczki mogą się ubiegać osoby zatrudniające do 10 pracowników, z obrotami netto nie przekraczającymi 2 mln euro, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Potrzebne dokumenty wraz z wnioskami znajdują się na stronie urzędu pracy w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania / Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (FP)
Wnioski wraz z umową można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub przesłać pocztą na adres: 
- Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa,
- Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że przygotowuje się do wdrażania pozostałych form pomocy dla przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Page generated in 0.0305 seconds.