Z ostatniej chwili

Praca USC w najbliższych dniach

2020-03-13 13:42:28 informacje
img

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, zakres swojej pracy ogranicza również częstochowski Urząd Stanu Cywilnego. Większość spraw będzie załatwianych bez konieczności osobistej wizyty - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Od 13 marca osobiście przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia zgonów oraz oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka. Obsługiwane będą też osoby, które na 13 lub 16 marca mają wyznaczony termin zgłoszenia urodzenia lub odbioru dokumentów – przy okienkach na holu. Godziny obsługi USC pozostają bez zmian: 7:30-15:30, we wtorki do 17.00.

Większość spraw, takich jak np. zgłoszenia urodzenia dziecka, złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zmiany imion i nazwisk itp. można załatwić on-line poprzez platformę e-Puap, przy pomocy Profilu Zaufanego lub pocztą, wysyłając wnioski na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa. W razie wątpliwości można się kontaktować telefonicznie na podane niżej numery telefonów. Pracownicy USC postarają się udzielić kompleksowej informacji.

Urząd prosi też, aby w celu zgłoszeniu zgonu nie przychodziła do USC więcej niż jedna osoba z rodziny. Najlepiej, aby była to osoba najbliższa zmarłemu. Zaleca się, aby osoby starsze pozostały w domu, a sprawy załatwiali młodsi członkowie rodziny lub inna upoważniona pisemnie osoba.

Numery informacji telefonicznej w budynku USC:

- numer telefonu ogólny:  34 3707 485, 34 3707 488

- odpisy aktów –  34 3707 589

- rejestracja zgonów – 34 3707 482

- rejestracja urodzeń, uznania ojcostwa: tel. 34 3707 481 lub 34 3707 499

- rejestracja terminów ślubów cywilnych, śluby wyznaniowe, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 34 3707 483

UWAGA: rejestracja terminu ślubu cywilnego możliwa on-line na stronie: www.e.czestochowa.pl

- zmiana imienia i/lub nazwiska – 34 3707499 lub 343707481

- uznanie zagranicznego rozwodu – 34 3707 495

- sprawy związane z organizacjami pozarządowymi – 34 3707 493, 34 3707 773

- Pełnomocniczka ds. Równych Szans – 34 3707 498 oraz 497

- sprawy związane z budżetem obywatelskim – t34 3707 497

- punkt konsultacyjny JOWES – 34 325 71 42

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0259 seconds.