Z ostatniej chwili

Prace społecznie użyteczne

2021-01-05 13:27:12 informacje
img

Częstochowskie szkoły i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski związane z przyjęciem bezrobotnych na prace społecznie użyteczne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 stycznia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
PSU będą trwać w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godz. w miesiącu). Czas trwania PSU to 2 miesiące.
Organizacja PSU planowana jest w miesiącach letnich, z zastrzeżeniem sytuacji epidemicznej. O dokładnym terminie rozpoczęcia PSU podmioty przyjmujące zostaną powiadomione przez MOPS.
Podmiot przyjmujący (NGO lub szkoła) nie ponosi kosztów pracy osoby bezrobotnej, ponieważ świadczenie wypłacane jest przez MOPS.
Zgłoszenia należy nadsyłać w formie wypełnionej tabeli do 13 stycznia 2021 r. na adres: pjedrasiak@czestochowa.um.gov.pl
Osoby bezrobotne kierowane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń zainteresowanych podmiotów przyjmujących.
Więcej informacji na temat prac społecznie użytecznych na stronie PUP:
https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/prace-spolecznie-uzyteczne


Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0152 seconds.