Z ostatniej chwili

Pracoe społecznie użyteczne dla NGO

2020-01-03 12:11:57 informacje
img

Organizacje pozarządowe zainteresowane bezpłatnym pozyskaniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 9 stycznia.
Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia adresowana do bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Prace społecznie użyteczne (PSU) będą trwać przez ok. 2 miesiące (okres wiosna/lato), w wymiarze 10 h tygodniowo - tj. 40 h miesięcznie.
Świadczenie dla bezrobotnych wypłacane jest przez MOPS, w związku z tym organizacja pozarządowa nie będzie ponosić kosztów pracy osoby bezrobotnej skierowanej do PSU.
O dokładnym terminie rozpoczęcia prac zakwalifikowane organizacje pozarządowe zostaną powiadomione. Osoby bezrobotne kierowane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń zainteresowanych.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 9 stycznia na adres: pjedrasiak@czestochowa.um.gov.pl.
Więcej informacji na temat prac społecznie użytecznych na stronie PUP:
https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/prace-spolecznie-uzyteczne
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13375

Page generated in 0.0206 seconds.