Z ostatniej chwili

Prawie 2000 kontroli

2019-01-09 14:11:31 informacje
img

Częstochowscy strażnicy miejscy w 2018 r. przeprowadzili prawie 2000 kontroli domowych kotłowni. W 358 przypadkach ujawnili spalanie śmieci w domowych piecach, co przyczyniało się do zanieczyszczenia powietrza i powstania tzw. smogu. 189 osób ukarano mandatami. Wobec 167 osób, szczególnie samotnych lub w trudnej sytuacji materialnej strażnicy miejscy zastosowali pouczenia. Wobec 2 sprawców spalania śmieci wszczęto postępowania, by skierować wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Częstochowie - informuje częstochowska Straż Miejska.
W 2018 r. dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń co do ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkańców sąsiednich gmin. Częstochowska Straż Miejska może kontrolować tylko posesje na terenie Częstochowy. W sąsiednich gminach zgłoszenia dotyczące spalania śmieci w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów czy służb działających na terenie tych gmin.
Dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odbierają codziennie średnio od kilku do kilkunastu zgłoszeń z informacjami o podejrzeniu spalania śmieci w domowych piecach.

Page generated in 0.0368 seconds.