Z ostatniej chwili

Premiera jubileuszowego filmu

2021-10-07 11:56:57 informacje
img

Premiera filmu „Kronika filmowa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” odbyła się 5 października podczas 51. Inauguracji roku akademickiego w Uczelni. Dokument spotkał się z życzliwym przyjęciem zebranych w auli uczestników inauguracji i zgromadzonych przed ekranami widzów obserwujących transmisję online.
Film oparty w znacznej części na archiwalnych zdjęciach przybliża m.in. ideę powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, która dała początki dzisiejszemu Uniwersytetowi. Widz może odbyć sentymentalną podróż poprzez kolejne dekady charakteryzujące się wytężoną pracą akademików, która złożyła się na dzisiejszy kształt i osiągnięcia Uniwersytetu.
- Liczące czasem z górą 50 lat zdjęcia wraz z tymi wykonanymi współcześnie to nie tylko historia naszej Uczelni, ale również Częstochowy i regionu – uważa Magdalena Okwiet, kierownik Biura Promocji UJD. – Nasz Uniwersytet jest z nim nierozerwalnie związany i funkcjonując przez pół wieku, wielokrotnie dostarczał nie tylko nowych kadr specjalistów zasilających rynek pracy. Społeczność akademicka inicjowała badania naukowe, kreowała wydarzenia kulturalne, sportowe, a także o charakterze społecznym. Na podsumowanie obchodów 50-lecia część tego dorobku chcielibyśmy przedstawić publiczności. Film  jest dedykowany wszystkim osobom, które pracowały przez pięć dekad na rzecz Uniwersytetu. To również próba  poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki będzie Uniwersytet w najbliższych latach podczas kolejnych urodzin.
Twórcy liczą, że film zyska pozytywne opinie publiczności.
Dokument trwa nieco ponad 11 minut. Jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu https://www.ujd.edu.pl/news/view/peen-wspomnien-film-na-podsumowanie-jubileuszu-50-lecia-uczelni, a także w mediach społecznościowych: na kanale Uniwersytetu na you tube oraz na facebooku Uczelni - informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

Page generated in 0.0164 seconds.