Z ostatniej chwili

Prezydent Częstochowy uhonorowany przez policyjnych związkowców

2019-10-01 11:33:31 informacje
img

Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą w uznaniu zasług i działalności społecznej na rzecz NSZZ policjantów w Częstochowie otrzymał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta. 

To odznaczenie o charakterze honorowym i pamiątkowym. W okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej medal nadawany jest członkom Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów oraz osobom spoza środowiska związkowego i policyjnego.  

Policyjni związkowcy przyznają Medal Krzyż Niepodległości za podejmowanie efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska policyjnego. Działania takie – jak głosi regulamin przyznawania odznaczenia – mogą obejmować m.in. aktywne wspieranie Związku w różnych formach jego statutowej działalności przez osoby spoza Związku – także przedstawicieli organów władzy państwowej i samorządowej. Medal Krzyż Niepodległości wręczany jest m.in. podczas ważnych dla środowiska policyjnego uroczystości.

Prezydent Częstochowy odebrał wyróżnienie 28 września w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Uroczystość towarzyszyła XVIII Jasnogórskim Spotkaniom Środowiska Policyjnego, których zasadnicza część odbyła się w niedzielę 29 września – w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej –  i była połączona ze świętem patrona formacji. Policjanci m.in. złożyli kwiaty przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego na pl. Biegańskiego, zapalili znicze przed pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, wzięli też udział w apelu pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza.

*

NSZZ policjantów zajmuje się obroną praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji; wśród jego celów jest też kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska. W swojej działalności statutowej jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0503 seconds.