Z ostatniej chwili

Program profilaktyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

2021-06-17 11:41:52 informacje
img

Zwiększeniu wyleczalności raka płuc w województwie śląskim ma służyć program badań profilaktycznych prowadzony przez tę uczelnię. Zainteresowani skorzystaniem z badań mogą się zgłaszać telefonicznie do wyznaczonych podmiotów medycznych – partnerów uczelni w tym programie.  

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie poprzez odpowiednie działania profilaktyczne – m.in. badania za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Program ma zwiększyć dostęp do badania NDTK dla osób w grupie ryzyka zachorowania na raka płuc, a informacje udostępniane w jego ramach – dostarczyć motywacji do rzucenia nałogu tytoniowego oraz zwiększyć świadomość wpływu badań prewencyjnych na kontrolę własnego zdrowia. 

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że nowotwór płuca jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu na świecie. 68 proc. osób zapadających na niego to mężczyźni. Co roku rak płuca jest przyczyną śmierci ok. 1,2 mln osób – to łącznie 17 proc. wszystkich zgonów nowotworowych. Według szacunków 85-90 proc. zgonów jest ściśle związanych z paleniem tytoniu – odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca to jedynie 10-15 proc.  

Program adresowany jest do osób objętych ryzykiem wystąpienia raka płuca, a zwłaszcza: 

- osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat; okresem abstynencji nie dłuższym niż 15 lat 

- osób w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat; okresem abstynencji nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka: 

*ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę 

*ekspozycję na radon 

*indywidualną historię zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia – np. rak pęcherza moczowego 

*rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia 

*historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc 

Partnerami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w realizacji projektu, którzy jednoczenie są odpowiedzialni za rekrutację pacjentek i pacjentów oraz realizację świadczeń w ramach programu profilaktycznego, są:

1.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze – tel. kontaktowy 534 433 633 lub 733 120 778

a także:

2.    Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław 

3.    Uniwersytecki Szpital Kliniczny al. A. Witosa 26, 45-401 Opole 

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca.

Page generated in 0.0168 seconds.