Z ostatniej chwili

Projekt budżetu na rok 2019

2018-11-20 09:50:57 informacje
img

Dochody na poziomie 1 mld 339 mln zł, wydatki - w wysokości 1 mld 360 mln zł. Środki zaplanowane na inwestycje to blisko 268,5 mln zł. Oto podstawowe wskaźniki projektu budżetu na 2019 r. zaprezentowanego na  poniedziałkowej sesji Rady Miasta.
Projekt budżetu zaprezentował 19 listopada w czasie inauguracyjnej sesji VIII kadencji Rady Miasta Częstochowy prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Wcześniej projekt przekazano Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Teraz będzie przedmiotem prac radnych nowej kadencji. Dwie „budżetowe” sesje są planowane w grudniu – po powołaniu komisji merytorycznych Rady Miasta. Budżet będzie jeszcze podlegał zmianom, np. dołączony zostanie do niego wykaz wybranych w głosowaniu zadań przeznaczonych do realizacji w 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Należy się także spodziewać pewnych modyfikacji projektu, zarówno w sferze wydatków bieżących, jak i wykazie inwestycji, będących wynikiem kierowanych do projektu wniosków radnych, a także autopoprawki prezydenta, która uwzględnia część z nich - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0338 seconds.