Z ostatniej chwili

Projekt zagospodarowania Zawodzia

2019-12-30 15:01:58 informacje
img

Do 13 stycznia 2020 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Legionów, Podmokłej, Marysia i Wilgotnej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni 8,2 ha, przylegającego od strony północnej do rzeki Kucelinki.
Celem opracowania jest określenie szczegółowych zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z wykluczeniem inwestycji uciążliwych dla mieszkańców. Projekt obejmuje obszar uzbrojony, obsługiwany przez komunikację publiczną, z istniejącym układem drogowym.
Sporządzenie planu jest realizowane w oparciu o §3 uchwały nr 122.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego I planów miejscowych miasta Częstochowy.

Page generated in 0.0222 seconds.