Z ostatniej chwili

Promenada Śródmiejska, czyli więcej zieleni w centrum

2018-10-09 11:50:34 informacje
img

Na terenie dawnego „Węglobloku” między al. Wolności a Bohaterów Monte Cassino powstanie m.in. zadrzewiona aleja, otoczony „zielonym pierścieniem” plac rekreacyjny, a także rodzaj amfiteatru. 8 października podpisano umowę z wykonawcą tej wartej blisko 6 mln zł inwestycji, która zostanie zrealizowana do sierpnia 2020 r., a być może szybciej, bo wykonawca – wyłoniona w postępowaniu przetargowym częstochowska firma TEL-BRUK - nie wyklucza wcześniejszej finalizacji prac. 
Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, koszt robót to blisko 5,9 mln zł. Pozostała część kosztów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (niecałe 37 tys. zł) oraz nadzór inwestorski (około 65 tys. zł). 
- Niezagospodarowany obecnie teren w centrum miasta stanie się chętnie odwiedzanym przez częstochowianki i częstochowian miejscem spacerów, spotkań i rekreacji na wolnym powietrzu - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
Część obszaru pod rozpoczynaną inwestycję funkcjonuje obecnie jako „dziki” parking. Przed rozpoczęciem prac konieczna będzie m.in. rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, ogrodzeń oraz pozostałości zabudowy. Zdemontowane zostaną też schody terenowe, nieczynny maszt oświetleniowy oraz odcinek nieczynnego kanału sanitarnego. Trzeba będzie także usunąć istniejące nawierzchnie wraz z umieszczonymi w nich elementami infrastruktury.
Pierwszy etap inwestycji obejmie uporządkowanie terenu, wytyczenie i utwardzenie traktów pieszych oraz przygotowanie miejsc do wypoczynku. Głównym elementem kompozycyjnym zasadniczego etapu inwestycji będzie aleja dla pieszych, biegnąca w kierunku wschód-zachód przez cały teren. Połączy ona plac wejściowy (z bramą w formie pergoli) z placem centralnym, będącym wielofunkcyjnym terenem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń typu street workout, pokrytym bezpieczną nawierzchnią, gdzie znajdą się też elementy małej architektury – stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz monitoring wizyjny. 
Od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej plac odgrodzą od sąsiednich działek ogrodzenia gabionowe. 
Plac wejściowy i centralny okolą murki oporowe; powstanie też brama wejściowa w formie pergoli. W południowej części placu centralnego znajdzie się przestrzeń z miejscami do siedzenia w formie amfiteatru, zachęcająca do spotkań w plenerze. Cały plac otoczy rodzaj „zielonego pierścienia” – skarpy, która ograniczy uciążliwość odgłosów z pobliskiej arterii komunikacyjnej.  
Projekt zakłada znaczne zmiany w obecnym ukształtowaniu terenu – tak aby nawiązywał do poziomów otoczenia i rozwiązań przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej. W  środkowej części placu centralnego – tam, gdzie znajdą się urządzenia rekreacyjne –  grunt będzie wymieniony i odwodniony. Dzięki nowym nasadzeniom zieleni teren zyska ład kompozycyjny, którego obecnie tam brakuje. 
Zakres inwestycji obejmie też budowę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia i elementów miejskiego monitoringu (wraz z kanałem teletechnicznym), a także kanalizacji deszczowej. Wody opadowe prowadzone będą powierzchniowo w kierunku terenów zielonych. 
Obsługa komunikacyjna Promenady Śródmiejskiej ma się odbywać istniejącym zjazdem z al. Wolności – właśnie z tej drogi będą korzystać obsługujące ją pojazdy. Parkowanie samochodów w obrębie samej Promenady nie będzie możliwe. Będą za to postoje dla rowerów – znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie tras rowerowych.
Budowa Promenady Śródmiejskiej to największa, choć niejedyna w ostatnim czasie inwestycja służąca poszerzaniu obszarów zieleni w Częstochowie. Przy ul. Żareckiej na Rakowie – dzięki wsparciu finansowemu ZGM TBS – powstał pierwszy w mieście park kieszonkowy, a pl. Biegańskiego wzbogacił się o aneks, który ma zachować swój „zielony” charakter przez cały rok. 
Miasto realizuje również zagospodarowanie otoczenia ul. Perepeczki, niedawno odzyskało też dla miasta i lokalnej społeczności park na Parkitce. 
Kilka nowych zielonych aneksów powstaje obecnie także na terenach miejskich staraniem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM oraz ZGM TBS.

Na zdjęciach i ilustracjach: podpisanie umowy, a także wizualizacja projektowa założenia przestrzennego Promenady Śródmiejskiej oraz elementów, które pojawią się w jej obrębie.

Page generated in 0.0278 seconds.