Z ostatniej chwili

Przebudowa alei Wojska Polskiego po wznowieniu prac

2022-11-10 11:40:40 informacje
img

Od kilkunastu dni trwają wznowione roboty drogowe na DK-91. Jak postępują prace i jakie są najbliższe plany wykonawcy informuje Miejski Zarząd Dróg.

Zmiana organizacji ruchu związana z zamknięciem znacznego odcinka al. Wojska Polskiego została wprowadzona 3 listopada. Było to konieczne do prowadzenia robót budowlanych w szerszym zakresie, które konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A., sukcesywnie intensyfikuje. 

- Ekipy rozpoczynają obecnie frezowanie nawierzchni bitumicznej na tym odcinku. Następnie po usunięciu starej nawierzchni rozpoczną się prace przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, a także budowy dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej – mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac. – Następnie planujemy rozpoczęcie prac przy budowie obiektu WD1 (ul. Legionów) i WD3 (ul. Krakowska) polegających na wykonaniu wzmocnienia podłoża pod ich podpory.

Inne roboty to m.in. rozbiórki na dwóch przejściach podziemnych, a następnie rozpoczęcie budowy nowych przejść.

Wykonawca jeszcze w listopadzie chciałby rozpocząć przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z nowo projektowaną infrastrukturą drogowo-mostową oraz przebudowę ciepłociągu w okolicach ul. Okrzei.

Obecnie prowadzone są już prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej i budowie kanalizacji deszczowej na kilku odcinkach, a także przy przebudowie sieci elektroenergetycznych, które kolidują z nowo projektowaną infrastrukturą drogowo-mostową. Najwięcej kolizji z sieciami podziemnymi, efektem których są czasochłonne prace, znajduje się na zamkniętym w obu kierunkach odcinku al. Wojska Polskiego.

– Prace toczą się także przy budowie mostu nad Wartą. Wykonaliśmy fundamenty w osi drugiej dla obiektów na łącznicach lewej i prawej. W trakcie jest zbrojenie i deskowanie fundamentów osi pierwszej dla obiektów na łącznicach lewej i prawej. Od kolejnego tygodnia chcemy rozpocząć zbrojenia podpór obiektu na łącznicach w osi drugiej – dodaje Tomasz Kawalec z NDI.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się także wyburzenie pozostałych starych istniejących obiektów i sukcesywna rozbiórka kładek dla pieszych oraz budynków w rejonie ul. Równoległej. Planowane jest rozpoczęcie przebudowy wodociągów, gazociągów i ciepłociągu. Kontynuowane będą roboty rozbiórkowe, a ekipy wykonawcy rozpoczną wykonywanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Wykonawca oczekuje, że jeszcze w listopadzie na plac budowy zostaną dostarczone pierwsze elementy konstrukcji nowego obiektu w miejscu estakady na Rakowie.

Całe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka DK-91 od węzła z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską. Każdy z pasów ruchu ma mieć 3,5 m szerokości. Ważne jest też dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś (nacisk osi pojedynczej samochodu ciężarowego) i nadanie jej kategorii KR7.

W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji i miejsc postojowych. Zadanie obejmuje również przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę węzła drogowego z ul. Rakowską, trzech przejść podziemnych, rozbiórkę 6 istniejących kładek dla pieszych i budowę nowych oraz remont 3 mostów i kładki dla pieszych, ale i budowę 5 nowych obiektów mostowych. Co więcej, do wykonania jest także przebudowa systemu odwodnienia, oświetlenie drogi, kanał technologiczny, ekrany akustyczne oraz przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i naziemnej, czyli urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych. Generalny wykonawca konsorcjum firm z Grupy NDI odpowiada również za wykonanie docelowej organizacji ruchu oraz za nasadzenia zieleni.

Konsorcjum wykonawcze ma czas na zakończenie robót oraz zdobycie pozwoleń i koniecznych odbiorów zgodnie z umową do końca listopada przyszłego roku.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.