Z ostatniej chwili

Przebudowa ul. Łukasińskiego

2020-10-26 12:50:59 informacje
img

Od wtorku 27 października zamknięta dla ruchu będzie ul. Łukasińskiego na Rakowie. Do końca roku za 620 tys. zł w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” przejdzie gruntowną przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika od łącznicy z al. Pokoju do ul. Okrzei. Remont będzie też okazją, by wyeksponować i utrwalić elementy dotyczące komunikacyjnej historii tej części miasta.

Prace przy przebudowie  sprawią, że w ciągu ul. Łukasińskiego na czas robót możliwy będzie tylko dojazd do posesji za zgodą kierownika budowy. Pozostały ruch i kursy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Oprócz standardowych prac budowlanych w ramach realizacji zadania wyjęte z nawierzchni zostaną stare tory tramwajowe, po których przez kilkanaście lat kursował tramwaj nr 2 (lata 1959-1971). Dla upamiętnienia tego okresu kilkumetrowy fragment torów zostanie oczyszczony i zabezpieczony w nowej nawierzchni drogi wraz z odpowiednią adnotacją o tramwajowej historii ulicy.

- Przy realizacji inwestycji drogowych w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, tam, gdzie jest to możliwe, chcemy zachować cechy charakterystyczne dla historii danego miejsca, dzielnicy. Tak było z utrwaleniem w nawierzchni obrysu dawnego kościoła w ul. Nadrzecznej, tak też upamiętniony zostanie zarys budynków dawnego dworca przy ul. Piłsudskiego. Ulicą Łukasińskiego natomiast jeździł kiedyś tramwaj i warto ten fakt upamiętnić dla potomnych przy okazji rozpoczynającej się przebudowy tego ważnego połączenia na Rakowie. Tym bardziej, że pozostały elementy infrastruktury, która kiedyś służyła tam tramwajom – podkreślił prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Oprócz władz miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, w poparcie inicjatywy zaangażował się miejski radny Tomasz Tyl.  W efekcie realizacji wspólnych pomysłów, oprócz wymienionych działań, do zakładu energetycznego zostanie także zgłoszona prośba o zgodę na przeprowadzenie prac konserwacyjnych słupów oświetleniowych przez służby miejskie. Infrastruktura będąca przed laty konstrukcją dla trakcji stanowi bowiem wartość historyczną, a jej stan techniczny wymaga realizacji prac wykraczających poza pierwotny zakres zadania. Cała inwestycja w ul. Łukasińskiego na Rakowie potrwa do końca br.

Z uwagi na zamknięcie ul. Łukasińskiego, od środy 28 października wejdzie w życie inna organizacja komunikacji miejskiej. Można ją znaleźć pod linkiem: 

http://mzd.czest.pl/publiczny-transport-zbiorowy/aktualnosci-ptz/4631-remont-ulicy-lukasinskiego-od-28-pazdziernika-2020-r-linie-12-19-31-32-35-36-i-80

Co do ruchu aut cywilnych, możliwy będzie jedynie dojazd do posesji w ul. Łukasińskiego za zgodą kierownika budowy. Najprostszy objazd zamknięcia powinien odbywać się ul. Okrzei przez al. Wojska Polskiego do al. Pokoju. Prace i związane z nimi utrudnienia potrwają do końca tego roku - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK.

Page generated in 0.0166 seconds.