Z ostatniej chwili

Przebudują Artyleryjską i Kościelną na Stradomiu

2019-04-26 15:05:17 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na rozbudowę ulic Artyleryjskiej  i Kościelnej w dzielnicy Stradom. Oferty przetargowe można składać do 8 maja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Przebudowa obejmie odcinek o długości prawie 1107 m od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej

Prace obejmą m.in. przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz  budowę nowych lub modernizację istniejących już ciągów pieszych. Ponadto zostaną przebudowane wejścia i zjazdy oraz ogrodzenia posesji prywatnych kolidujących z pracami. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie zobowiązany także do uporządkowania zieleni, w tym nasadzenia nowych drzew i krzewów w miejsce usuniętych, a także regulacji pionowej urządzeń infrastruktury technicznej i wykonania oznakowania.

Zostaną także przebudowane kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz wybudowane brakujące przyłącza sanitarne.

Na koniec wykonawca przebuduje i zabezpieczy sieć elektroenergetyczną- kablową oraz napowietrzną wraz z oświetleniem, sieć telekomunikacyjną oraz wybuduje telekomunikacyjny kanał technologiczny.

Oferty w przetargu można składać do 8 maja w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu (ul. Legionów 52). Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku.

Ze szczegółami dokumentacji przetargowej można zapoznać się na stronie:
http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/3721-rozbudowa-ulicy-artyleryjskiej-i-ul-koscielnej-w-czestochowie-na-odcinku-od-ul-matejki-do-przedluzenia-ulicy-jagiellonskiej-do-ul-koscielnej

Page generated in 0.0183 seconds.