Z ostatniej chwili

Przeciw przemocy w rodzinie

2019-04-18 14:59:18 informacje
img

22 osób liczy skład kolejnej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. 17 kwietnia, podczas spotkania w Urzędzie Miasta, nowi członkowie grupy odebrali powołania - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Podczas spotkania zdano sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji, funkcjonującej w latach 2015-2019. Efektem sprawozdania było wskazanie podstawowych kierunków działań, które powinny być realizowane w najbliższych latach. Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak wręczył podziękowania za dotychczasową działalność ustępującemu zespołowi i wręczył powołania członkom nowego składu. Wybrano też zarząd zespołu. Przewodniczącym został Daniel Zych, a wiceprzewodniczącymi Karolina Bednarek i Sylwia Polańska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to powoływana przez prezydenta grupa fachowców, zajmująca się m.in. diagnozą problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym oraz interweniowaniem w przypadku występowania zjawisk patologicznych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

SKŁAD ZESPOŁU:

Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, 

Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego,

Joanna Blukacz – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,

Monika Borkowska-Dłużniak – CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej,

Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Andżelika Dmitruczuk - Sąd Okręgowy w Częstochowie,

Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Halina Jaros – Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Elena Karpuszenko – Stowarzyszenie abstynenckie „Północ”,

Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Anna Nocuń – Prokurator Prokuratury Rejonowej,

Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

Monika Pohorecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH,

Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

Magdalena Tomczyk – Miejski Szpital Zespolony,

Agata Tutajewicz – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”,

Edyta Widawska – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej,

Agata Wierny – Urząd Miasta Częstochowy,

Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Daniel Zych – Komenda Miejska Policji

 

Page generated in 0.2352 seconds.