Z ostatniej chwili

Przeciw przemocy w rodzinie

2019-05-28 11:59:13 informacje
img

Częstochowa otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019 pt. „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Częstochowski projekt pozytywnie oceniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyznało 20 tys. zł dotacji.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej.

Celem projektu jest m.in. zapobieganie przemocowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec zjawiska przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności stawiania granic w relacjach interpersonalnych, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwych ścieżek uzyskania pomocy i weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Zaplanowane działania adresowane są do uczniów ośmiu klas VII oraz nauczycieli dwóch szkół podstawowych, 600 uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie od maja do grudnia 2019 r.

Realizując projekt, ośrodek będzie współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją.

Page generated in 0.0203 seconds.