Z ostatniej chwili

Przeciw przemocy wśród dzieci i młodzieży

2021-02-05 10:40:09 informacje
img

Aby przeciwdziałać zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, specjaliści z częstochowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzą zdalne spotkania edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Od listopada ubiegłego roku odbyło się 10 spotkań w formie zdalnej dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz rodziców przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 436 osób. Omawiane zagadnienia dotyczyły rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniem pojawiającymi się u dzieci, w tym również u uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD. Poruszano m.in. tematy cyberprzemocy i postępowania z dzieckiem, zarówno jako ofiarą jak i sprawcą przemocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z psychoterapeutami o pomocy dzieciom w sytuacji kryzysu, sposobach wsparcia dla uczniów wykazujących lęk przed szkołą oraz depresji u młodzieży. Materiały ze spotkań są dostępne na stronie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Równolegle do spotkań dla nauczycieli, pedagogów i rodziców, w ramach projektu odbywają się spotkania online dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych, prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji o przeciwdziałaniu agresji w szkole, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz dopalaczach i innych substancjach zabronionych. Do końca grudnia wzięło w nich udział 1642 uczniów z 22 częstochowskich szkół.

Wciąż istnieje możliwość zgłoszenia klas na spotkania. Termin można ustalić, kontaktując się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. W zależności od warunków epidemicznych kolejne zaplanowane w projekcie zadania odbędą się z wykorzystaniem platformy MS Teams bądź w formie stacjonarnej.

Na początku stycznia zostały również ogłoszone dwa konkursy w dwóch różnych grupach wiekowych. Dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny pod hasłem „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni” natomiast dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych konkurs na krótki spot filmowy ,,Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Regulaminy przesłano bezpośrednio do wszystkich częstochowskich szkół. Zamieszczone są też na stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Projekt „Częstochowa wolna od przemocy” trwający od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia.

Page generated in 0.0139 seconds.