Z ostatniej chwili

Przeciw przemocy ze względu na płeć

2018-11-26 18:37:10 informacje
img

Częstochowa jak co roku włącza się w międzynarodową kampanię pod hasłem „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Można skorzystać m.in. z porad prawnych, konsultacji psychologicznych czy spotkań informacyjnych. OKF „Iluzja” przygotował seanse poświęcone prawom człowieka - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Największa na świecie kampania poświęcona zjawisku przemocy wobec kobiet odbywa się co roku w okresie między Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (czyli 25 listopada), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). Takie jej umiejscowienie w kalendarzu symbolicznie podkreśla, że prawa kobiet są tożsame z prawami człowieka – oczywistość, która niestety nadal nie jest uznawana wszędzie na świecie.
Częstochowska odsłona kampanii miała swoje artystyczne otwarcie w Miejskiej Galerii Sztuki, gdzie 25 listopada częstochowska artystka Magda Kmiecik zaprezentowała swój performance „NIE!Podległa”. Wydarzenie wpisało się zarówno w miejskie obchody 100-lecia niepodległości, jak i cele „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Częstochowska artystka deklarowała, że chodziło jej o zwrócenie uwagi na tę postać przemocy wobec kobiet, która często umyka naszej uwadze, a mianowicie przemoc psychiczną w otoczeniu domowym.
Każdego roku w działania kampanii angażuje się wiele instytucji i stowarzyszeń wspierających osoby doświadczające przemocy – tym razem są to m.in.: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Częstochowie, Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Spektrum wydarzeń, które odbywać się będą w mieście przez ponad dwa tygodnie, obejmuje m.in. warsztaty, konferencje, spotkania ze specjalistkami i specjalistami udzielającymi porad prawnych, terapeutycznych i psychologicznych czy seanse filmów dokumentalnych wokół tematu dyskryminacji i praw człowieka, połączone z dyskusją. W programie znalazł się też międzyszkolny konkurs wiedzy o prawach człowieka dla uczennic i uczniów szkół średnich pod hasłem „Cenię swoje prawa”, które już wielokrotnie pojawiało się podczas różnych inicjatyw związanych z Rokiem Praw Kobiet w Częstochowie.
Kampanię oficjalnie zainaugurowano 26 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego. W konferencji prasowej brali udział m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego pełnomocniczka ds. równych szans Agata Wierny. Obecna była także autorka niedzielnego performance’u w MGS Magda Kmiecik, a także przedstawiciele i przedstawicielki Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, MOPS, Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy, Policji, środowiska akademickiego oraz innych jednostek i organizacji społecznych.
- Mam nadzieję, że częstochowska odsłona kampanii pomoże uświadomić kobietom doznającym przemocy, że można i warto szukać pomocy oraz wsparcia, a osoby będące świadkami przemocy skłoni, aby nie pozostawały bierne i okazywały solidarność. To ważne, aby osoba doznająca przemocy wiedziała, że nie jest ze swoim problemem sama – mówi prezydent miasta.
Pełny program „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” można znaleźć pod adresem www.rowna.czestochowa.pl oraz na Portalu Polityki Społecznej Miasta Częstochowy. Program może się jeszcze poszerzyć o inicjatywy i propozycje, które dotychczas nie zostały zgłoszone organizatorom – najbardziej aktualnych informacji należy szukać pod linkiem http://pps.czestochowa.pl/page/16-dni-bez-przemocy,215/

Page generated in 0.0318 seconds.