Z ostatniej chwili

Przeciw przemocy ze względu na płeć

2019-11-25 15:30:13 informacje
img

„Świeć przykładem – reaguj na przemoc” to częstochowskie hasło towarzyszące kolejnej edycji rozpoczynającej się właśnie międzynarodowej kampanii„16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Częstochowa kolejny raz włącza się w akcję, która rozpoczyna się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W autobusach i tramwajach oraz w przestrzeni miejskiej pojawiły się plakaty informujące o możliwości skorzystania z pomocy w kryzysie. To ważne, żeby każda z osób, która boryka się z kryzysem życiowym, doznaje przemocy czy ma jakiekolwiek inne trudności, wiedziała, że nie jest sama. W mieście codziennie pracuje wiele osób świadczących fachową pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. Są to interwenci kryzysowi, psychologowie, prawnicy, policjanci, urzędnicy i pracownicy organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest - tak jak w roku ubiegłym - przemoc ze względu na płeć w świecie pracy. Polska odsłona Kampanii skupia się przede wszystkim na aspekcie przemocy seksualnej w życiu zawodowym kobiet.

Również przemoc domowa ma wpływ na życie zawodowe osób, które jej doświadczają.

Kilka informacji ze statystyk:

  •     -78% ankietowanych osób, które doświadczyły przemocy domowej, przyznało, że spóźniły się do pracy ze względu na tę przemoc.
  •     -25% ankietowanych osób, które doświadczyły gwałtu, straciły pracę w ciągu roku od zdarzenia, a 30-53% zatrudnionych osób, które doświadczyły przemocy ze strony partnera, straciły pracę częściowo ze względu na tę przemoc.
  •     -Dane z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i in. wskazują, że kobiety przebywające w schroniskach/ośrodkach dla osób dotkniętych przemocą, często tracą pracę.
  •     Przemoc domowa często towarzyszy kobietom także w miejscu pracy. Stalking w miejscu pracy może przybrać formę natarczywego kontaktu i przemocy przez e-mail, telefon czy media społecznościowe, a także niechciane prezenty czy incydenty przemocy fizycznej lub seksualnej w miejscu pracy. W USA, wśród kobiet, które zostały zamordowane przez partnera, 76% doświadczyło wcześniej stalkingu z ich strony. Stalking to często indykator innych form przemocy – 81% kobiet, który doświadczyły stalkingu przez byłego lub obecnego męża/partnera, z którym mieszkały, doświadczyło także przemocy fizycznej z ich strony.
  •     -W Polsce zjawisko przemocy w rodzinie dotyka przede wszystkim kobiety i dzieci – stanowią one aż 95% ofiar przemocy, a 1 na 5 kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera. Około 70% żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów – mężczyzn.
  •     -Co trzecia nastolatka ma za sobą obciążające doświadczenie seksualne, a co dziesiąta została wykorzystana seksualnie.
  •     -Co druga studentka w Polsce doświadczyła molestowania seksualnego (niechcianego dotykania, przytulania, klepania, całowania, obnażania).
  •     -Co druga kobieta w UE (czyli około 90 milionów kobiet) doświadczyła molestowania seksualnego.
  •     Co czwarta kobieta w Polsce została pokrzywdzona w wyniku gwałtu. 7 na 10 kobiet doświadczyło werbalnego molestowania seksualnego.

Podczas 16 dni kampanii w Częstochowie odbywać się będą rozmaite przedsięwzięcia wpisujące się w tę ważną akcję. M.in. w kinie OKF Iluzja 1 grudnia o godz. 12.00 zostanie wyświetlony film „Gdy nadejdzie wojna”, opowiadający historię paramilitarnej, prawicowej organizacji, skupiającej młodych ludzi „rozczarowanych demokracją” oraz spotkanie o tematyce „Prawa kobiet: przyczyny łamania i ich ochrona”, które poprowadzi Alina Kula, emerytowana kuratorka Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Kampanii są bezpłatne.

Akcję realizują wspólnie: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie „DLA RODZINY”, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Page generated in 0.0192 seconds.