Z ostatniej chwili

Przed sąd za wyłudzanie podatku VAT

2018-12-08 11:51:38 informacje
img

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT - informuje prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
W toku śledztwa ustalono, że w latach 2012-2014 na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii działała zorganizowana grupa przestępcza, założona i kierowana przez Sebastiana M. Zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur. Członkowie grupy  tworzyli szereg podmiotów gospodarczych, które wytwarzały dokumentację dotyczącą fikcyjnych transakcji handlowych, niezbędną dla uzyskiwania zwrotu podatku VAT oraz dokonywały operacji na rachunkach bankowych.
W strukturze istniał podział ról, jakie w przestępczym procederze odgrywały poszczególne osoby. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów” do zakładania fikcyjnie działających firm, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a jeszcze inne nadzorowały proceder wydając polecenia w zakresie wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej. W śledztwie stwierdzono, że firma „D.” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w ramach tzw. karuzeli podatkowej wykazywała nabycie towarów od fikcyjnych podmiotów. Towary następnie były przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, opodatkowanej stawką 0%. W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu.
Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł, popełnienie przestępstw karnych skarbowych oraz nielegalne posiadanie broni palnej w postaci pistoletu TT z amunicją. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz wyjaśnił, że nie sprawował kierownictwa nad spółką i nie miał wiedzy o działalności współpracowników.
Wobec Sebastiana M. na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowy  areszt.
Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł.
Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności  do 15 lat.
Przedmiotowe śledztwo prowadził Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Page generated in 0.0291 seconds.