Z ostatniej chwili

Przedłużono zamknięcie placówek MOPS

2020-03-26 11:14:34 informacje
img

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym przedłużono zawieszenie działalności placówek prowadzonych przez MOPS:
-Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - do 10 kwietnia 2020 r.
-Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - do odwołania
Informacja dotyczy: DOSL Północ, DOSL Dźbów, DOSL Grabówka, DOSL Ostatni Grosz, DOSL Lisiniec, DOSL Podjasnogórska, DOSL Błeszno prowadzonych w związku z realizacją części projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny. 
Animatorzy lokalni DOSL są do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców mailowo, telefonicznie i online.

Page generated in 0.0149 seconds.