Z ostatniej chwili

Przegląd rzek

2020-12-30 12:53:30 informacje
img

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonał w grudniu przeglądu rzek i wałów na terenie miasta. Konserwację przeszły niedawno rowy odwadniające w Dźbowie, naprawiono też skarpę przy gliniankach w rejonie ul. Szamotowej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W grudniu pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy wspólnie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Sieradzu Nadzór Wodny Częstochowa dokonali przeglądu rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie Częstochowy.
Wcześniej wały i międzywale rzek Warty, Kucelinki, Stradomki i Konopki zostały obustronnie wykoszone na całej długości w granicach miasta. Prace konserwacyjne zlecił Zarząd Zlewni w Sieradzu administrujący rzekami należącymi do Skarbu Państwa.
W trakcie przeglądu oceniono, że ogólny stan techniczny kontrolowanych wałów można uznać za dobry lub zadowalający, a drożność rzek jest zachowana. 
Według informacji z Wód Polskich w Częstochowie w obecnym roku przeprowadzono także prace konserwacyjne wałów Stradomki wraz z zabezpieczeniem stopy wału przeciwpowodziowego oraz wykonano obustronne ubezpieczenie korony i skarp wałów na jednym odcinku Warty. Zadania realizowali wykonawcy wyłonieni przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w trybie procedur przetargowych. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła ok. 272 tys. zł. Ponadto Nadzór Wodny Częstochowa własnymi siłami wykonywał lokalnie bieżącą konserwację wałów i cieków, w tym m.in. ręczne i mechaniczne koszenie wałów, usuwanie zatorów, usuwanie tam, plantowanie nierówności terenowych, sprzątanie śmieci, ręczne i mechaniczne zwalczanie roślin inwazyjnych.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy zlecił natomiast wykonanie bieżącej konserwacji rowów odwadniających o długości 5,8 km w dzielnicy Dźbów.
Prace polegały m.in. na wykoszeniu lub wycięciu krzaków na skarpach, odmuleniu rowów oraz wyczyszczeniu przepustów rurowych, tak by zapewnić drożność i prawidłowe funkcjonowanie rowów. Prace zrealizował Zakład Usługowy, Melioracje, Drogi, Wysypiska Śmieci z Konar. Łączny koszt robót wyniósł 58 tys. zł.
W ostatnim czasie zlecono także zabezpieczenie oraz naprawę skarpy rozdzielającej zbiorniki wodne „Bida” oraz „Kawodrzanka”, położone w rejonie ul. Szamotowej. Skarpa została rozmyta przez wody opadowe, a z racji dużej różnicy poziomów wody w gliniankach - w przypadku jej przerwania mogła stanowić realne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Prace wykonane przez Częstochowski Związek Spółek Wodnych kosztuwały ok. 2,7 tys. zł.


Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0185 seconds.