Z ostatniej chwili

Przekazanie działki pod komisariat Policji

2023-11-06 11:16:24 informacje
img

W pobliżu rynku na Zawodziu ma powstać nowa siedziba komisariatu IV częstochowskiej Policji. Pierwszy krok został zrobiony – miasto w akcie darowizny przekazało na ten cel teren u zbiegu ulic Dzielnej i Mirowskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W Urzędzie Miasta Częstochowy podczas spotkania z Komendantem Miejskim Policji inspektorem Dariuszem Kiedrzynem prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podpisał decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na działce Skarbu Państwa, która została przekazana pod budowę i utrzymanie komisariatu policji. Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić do 31 października 2026 r.
Plany Policji są zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkanek i mieszkańców. Taka lokalizacja komisariatu z pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy Policji w tym rejonie Częstochowy i podniesie poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności – mówi prezydent miasta. – Życzę Policji powodzenia w realizacji projektowanej inwestycji.      
Kilka dni wcześniej (31.10) Gmina Miasto Częstochowa darowała Skarbowi Państwa tę nieruchomość z przeznaczeniem na cel publiczny.
Działka nr 3/51 o powierzchni 0,52 ha jest położona w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Obecnie nie jest zagospodarowana, a w części zachodniej stanowi ciąg komunikacyjny. Ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bocianiej i ul. Dzielnej oraz dostęp do sieci: energetycznej, gazowej, wodociągowej, teleinformatycznej i kanalizacji sanitarnej. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta leży na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją. Działka ta, będąca przedmiotem zainteresowania Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, została wydzielona z większej działki (nr 3/21) objętej wcześniej decyzją Wojewody Śląskiego z 30 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie”. Ta decyzja, z uwagi na odwołania, stała się ostateczna dopiero 31 października 2022 r., więc po tej dacie można było podjąć kolejne kroki prawne.
29 grudnia ubiegłego roku radni miejscy wyrazili zgodę na dokonanie darowizny, a Prezydent Miasta – po uprawomocnieniu się uchwały – wydał stosowne zarządzenie. Następnie przeprowadzono ustalenia z Policją, co pozwoliło przygotować wniosek do wojewody o wyrażenie zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości przez Skarb Państwa.
Przekazanie działki w trwały zarząd częstochowskiej Policji otwiera możliwość realizacji planowanej inwestycji.
Miejsce przeznaczone pod nową siedzibę IV komisariatu wydaje się optymalne dla obsługi Zawodzia, Dąbia, Rakowa, Starego Miasta oraz Mirowa. W 2009 r.  policjanci z „czwórki” zostali ulokowani w budynku przy ul. Kopernika 38, czyli zdecydowanie dalej od rejonu ich działania.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.016 seconds.